آخرین خبر/ بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از وضعیت معاملات مسکن اردیبهشت در تهران که چند روز پس از گزارش وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، تعداد معاملات با رشد حدود ۸۰۰ درصدی نسبت به فروردین مواجه بوده است.