آخرین خبر/ با گذشت پنج ماه از شیوع ویروس کرونا گردشگرانی که بلیط هواپیما خریده بودند هنوز موفق نشده اند پول خود را از دفاتر خدمات مسافرتی پس بگیرند. رئیس دفاتر خدمات مسافرتی کشور می گوید میزان مطالبات دفاتر خدمات مسافرتی از ایرلاین ها هزار و 500 میلیارد تومان است که پس از پرداخت بخشی از آنها 400 میلیارد تومان باقی مانده است. در صورتی که شرکت های هواپیمایی این مبلغ را تائید نمی کنند.