صدا و سیما/ تصاویری از اهالی یک کارخانه را میبینید که یک روستا را به قطب تولید قطعات خودروی کشور تبدیل کرده است.