آخرین خبر/ ربیعی درباره رونق اقتصادی گفت: روند رونق تا اسفند 98 با وجود تحریم خوب بود، امیدواریم با برطرف شدن کرونا دوباره به رونق برگردیم.


همچنین افزود: بانک مرکزی پیش بینی 24 درصد تورم را برای یک سال آینده داشته است.