آخرین خبر/ فهیمی سخنگوی سازمان سهام عدالت گفت: هم اکنون تمامی سهام های عدالت حداقل 13 برابر رشد داشته است، مردم عزیز به شایعات توجه نکنند. سهام های 500 هزار تومانی در حدود 8 میلیون تومان و سهام های یک میلیونی در حدود 16 میلیون تومان است.