ایسنا/ شاخص‌های کلان اقتصادی هند و پاکستان کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارند.

نرخ بیکاری هند تا پایان ماه می ۲۳.۵ درصد اندازه گیری شد که این نرخ بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده در طول تاریخ معاصر این کشور بوده است. داده های منتشرشده نشان می‌دهد که مشاغل روستایی و نیاز به مهارت پایین، بیشترین آسیب را از محل شیوع کرونا متحمل شده است.
به گفته کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش بی سابقه نرخ بیکاری هند اعمال قرنطینه سخت گیرانه توسط دولت این کشور بوده که تاکنون اعتراضات زیادی را نیز برانگیخته است. با توجه به وابستگی بخش زیادی از طبقه متوسط هند به درآمد شغلی خود برای امرار معاش، انتظار می رود نرخ فقر در این کشور مجددا با سرعت زیادی صعودی شود.

پیش از این هیمانشو، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر لعل نهرو در گفت‌وگو با رویترز گفته بود: بحران کار در همه جا قابل مشاهده است. هزاران نفر در بمبئی با مدرک دکترا پیشخدمت هستند، هزاران نفر در گجرات با مدارک دانشگاهی بالا به دنبال کارهای عمومی هستند و ۱۰ میلیون نفر متقاضی کار در راه‌آهن هستند.

کرونا روی دیگر اقتصاد بزرگ منطقه آسیای جنوبی یعنی پاکستان نیز تاثیر گذاشته است تا جایی که متوسط نرخ تورم این کشور در دوازده ماه منتهی به می به ۸.۲ درصد رسید که این نرخ، ۰.۳ درصد کمتر از نرخ ثبت شده برای بازه مشابه منتهی به ماه قبل بوده است. این نرخ تورم که کمترین تورم ثبت شده از ژوئن سال قبل تاکنون محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت ها در بخش حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن از ۳.۴ درصد در ماه قبل به منفی ۷.۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر اما نرخ تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی از ۱۱.۷ درصد در ماه قبل به ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. بیشترین عامل افزایشی تورم نیز تنباکو با ۱۹.۵ درصد بوده است.

بر مبنای ماهانه نرخ تورم پاکستان در ماه می ۰.۳ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل خود ۰.۲ درصد افزایش داشته است.