خبرآنلاین/ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در شرایط فعلی که ویروس کرونا اقتصاد کشورها را اذیت می‌کند، کشورهای به ویژه فقیر باید در بدهی‌های خود بازنگری کرده و زیرساخت‌های آن را تغییر دهند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در شرایطی که ویروس کرونا اقتصاد کشورها را اذیت می‌کند، لازم است این کشورها در مورد وضعیت بدهی‌هایشان بازنگری کنند.

به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، کشورها به ویژه کشورهای با اقتصاد نوظهور باید به جای انجماد بدهی‌های خود به فکر بازسازی بدهی‌هایشان باشند. برخی از کشورهای فقیر و و کشورهای نوظهور باید بدهی‌های آینده خود را بازسازی و بازنگری کنند.

کریستالینا جورجیوا تأکید کرده است که اینکه کشورها تنها بخواهند سیستم پرداخت بدهی‌های خود را ساده‌تر کنند، کافی نخواهد بود.

وی تأکید کرده است: اینکه برخی کشورهای نوظهور به سیاست‌های پایدار تولید و روش محتاطانه بسنده کنند، در شرایطی که اقتصاد کشورها توسط ویروس کرونا اذیت شده شاید جواب بدهد، اما کشورهای کوچکی که بدهی‌های بزرگ دارند، باید سیاست‌های دیگری در پیش بگیرند و در حقیقت پول های دیگری را تزریق کنند.

وی گفته است که صندوق بین‌المللی پول 260 میلیارد دلار از اعتبار یک تریلیون دلاری خود را برای توانمندسازی کشورها در این زمینه درنظر گرفته است و به 63 کشور از 103 کشور جهان که از ماه مارس تاکنون تقاضا کرده بودند، پرداخت کرده است.

ایران از جمله کشورهایی بود که پس از شیوع ویروس کرونا از صندوق بین‌المللی پول درخواست اعتبار و کمک کرد، اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.