آخرین خبر/ ارز 4 هزار و 200 تومانی انواع تایر حذف شد. وارد کنندگان ازین پس ، تایر را با ارز نیمایی وارد خواهند کرد. این اقدام اثرات متفاوتی بر تولید و تجارت تایر دارد. درصورتی که ارز دولتی حذف نمیشد ممکن‌ بود قاچاق معکوس در این محصول رخ دهد.