فارس/ دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار با حضور محمدشریعتمداری وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور بررسی کمک هزینه حق مسکن کارگری آغاز شد .

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار عصر امروز با حضور محمدشریعتمداری وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور بررسی کمک هزینه حق مسکن کارگری در محل وزارت‌خانه آغاز شد.
این نشست در محل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. پس از تصویب رقم کمک هزینه حق مسکن کارگری در شورای عالی کار این پیشنهاد برای نهایی شدن به هیات دولت می‌رود.