آخرین خبر/ حدود ۸ میلیون نفر در طرح فروش فوق العاده ۲۵۰۰۰ خودرو ثبت نام کردند. در روشی که با فرمول بخت آزمایی اجرا شد به ازای حدودا هر ۳۲۰ ثبت نام کننده، یک خودرو تولید شده است.