اکو ایران/ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در مناطق جنوبی تهران برخی مالکان واحدهای خود را به قیمت های میلیاردی فایل می کنند؛ واحدهای مسکونی با متراژ متوسط بعضا تا 2 میلیارد فایل شده که به گفته مشاوران املاک منطقه قیمت ملک بیش از ارزش واقعی است.

دامنه قیمتی نوساز در این مناطق حدودا چقدر است؟