شبکه خبر/ خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: فردا (سه شنبه) عملیات ریل گذاری از زاهدان به چابهار آغاز خواهد شد.