فارس/ سازمان توسعه تجارت ایران 31 تیرماه سال جاری را پایان فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرد.

سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه ضمن تقدیر از صادرکنندگان متعهد این سازمان فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را 31 تیر ماه سال جاری اعلام کرد.
در اطلاعیه این سازمان آمده است:‌سازمان توسعه تجارت ایران از عزم و پاسخ درخور صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود در تاریخ‌های تعیین شده تقدیر و تشکر می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به مسؤولیت وزارت صمت در پایش رفتار تجاری،‌کارت‌های آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ 31 تیر ماه رفع تعهد ارزی نکنند ابطال می‌شود و رفع این تعلیق یا ابطال صرفا در صورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

بنا بر این اطلاعیه تمامی صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیر ماه مطابق با برنامه زمانی و به روش‌های مذکور در دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند و در غیر اینصورت اقدامات تکمیلی در مورد ایشان صورت خواهد گرفت.