صدا و سیما/ سبحانیان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی برای ایجاد درآمد نیست، گفت: این کار برای پیشگیری از احتکار خانه‌ها و بهبود وضعیت مسکن صورت می گیرد.