آخرین خبر/ ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه در برنامه سلام صبح بخیر درباره قاچاق موبایل گفت: در حال حاضر قاچاق نداریم، مسافری هم نیست که با خودشان گوشی وارد کنند پس گوشی هایی که ریجستر شده اند و تماسی نداشته اند کجاست ؟

مسئولین یک سری به سایت های آنلاین فروش گوشی همراه بزنند، تمام سایت های موجودی گوشی را صفر زنده اند! علت چیست؟