اکو ایران/ در حالی که شاخص قیمت بورس از ابتدای سال بیش از سه برابر شده است، نگرانی های بسیاری در خصوص ادامه مسیر فعلی و تبعات آن در سایر بازارها از جمله ارز، طلا و مسکن بوجود آمده است.
به نظر می رسد سیاستگذاران اکنون در بن بست بزرگی قرار دارند.
از یک سو توقف موتور بورس می تواند سایر بازارها را با التهاب بیشتری روبرو سازد و از سوی دیگر رالی قیمت ها در سهام می تواند با ارائه سیگنال انتظارات بالای تورمی، آهنگ افزایش قیمت ها را تسریع نماید .
دکتر حسین عبده تبریزی در یک گفتگوی بی پرده ضمن تشریح شرایط کنونی به سیاست هایی اشاره می کند که نقش داروی آرام بخش را ایفا کند.