فارس/ سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس خواستار بهبود تولید و اشتغال با استفاده از سرمایه‌های جدیدالورود در بورس شد.

مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه با استفاده از سرمایه‌های موجود در بورس بایستی تامین مالی واحدهای تولیدی را به جای بازار و بانک از محل بازار سرمایه به دست آوریم، افزود: باید سعی کنیم با تقویت بورس نیازمندی‌های واحدهای تولیدی به منابع مالی و اعتباری واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.

مفتح گفت: ‌باید کاری کنیم که تامین مالی واحدهای سرمایه‌گذاری از طریق بورس و بازار سرمایه باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند کارهای خود را پیش برد.

وی تصریح کرد: اگر کارخانه بتواند با استفاده از پول مردم و عرضه سهام کار خود را پیش ببرد و در کنار آن بتواند از تسهیلات بانکی هم استفاده کند نیازهای نقدینگی‌اش تامین خواهد شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود:‌ اگر قرار است یک کارخانه‌ای ایجاد شود بهتر است سهام آن در بورس عرضه شده و مردم آن سهام را خریداری کنند.