اکو ایران/ وضعیت معاملات بورس در آغاز فعالیت این هفته بازار سرمایه را می بینید و می شنوید.