صدا و سیما/ کلامی، سرپرست بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: با تصمیم امروز سازمان تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مغازه 11 هزار تومان و هر شانه کمتر از 20 هزار تومان تعیین شد.