صدا و سیما/ قرارداد شرکت ملی نفت با یک شرکت ایرانی برای میدانی با 1.5 میلیارد بشکه نفت را مشاهده می کنید.