خراسان/ عرضه اولین صندوق دولتی با نماد دارایکم با تخفیف مناسب به عموم مردم، پای افراد بیشتری را در بورس باز کرد. اما با شروع معاملات ثانویه این نماد در بورس شاهد رفتارهایی عجیب و غریب بودیم. ابتدا خریداران قیمت سهم را تا 25 درصد بالاتر از قیمت ذاتی (NAV ابطال) که صریحا در سایت بورس اعلام می شود بالا بردند بعد که جو بورس کمی منفی شد تا 10 درصد پایین تر از ارزش هم فروختند. در جریان این ارزان فروشی هیجانی در انتهای هفته قبل، بسیاری از حقوقی ها و با تجربه ها خریدار شدند و در نهایت دیروز دوباره سهم صعودی شد اما هنوز هم کمتر از ارزش معامله می شود. نمودار نوسانات شدید بالای 10 درصد در بسیاری از روزهای گذشته را به خوبی نشان می دهد.