صدا و سیما/ واعظی رئیس دفتر رئیس جمهو گفتر:در موضوع اجاره بهاء در ستاد ملی کرونا تصمیمی گرفتیم که کمک بزرگی به مردم شد