اکو ایران/ کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بورس گفت: عرضه‌های سنگین و صف‌های فروش جمع شده‌اند و امروز وضعیت بازار بهتر است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که بازار در متعادل‌سازی، روزهای مثبت و منفی را پشت سر خواهد گذاشت.
وی گفت: جذب نقدینگی ادامه دارد مدار مثبت محتمل است.