دنیای اقتصاد/ بازار سکه امروز شاهد افزایش ۲۶۷ هزار تومانی قیمت سکه امامی است که به ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز افزایش چشمگیری را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

آخرین نرخ سکه امامی
امروز قیمت سکه امامی به ۱۰,۶۵۵,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.