صدا و سیما/ رئیس بانک مرکزی گفت: مهلت برگشت ارز صادراتی 4 ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است