نوداقتصادی/ متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با شکستن رکورد تغییر قیمت در ۲۸ سال اخیر رشد ۴۷/۹ درصدی را نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را ۵۰ هزار و ۷۴۶ تومان محاسبه کرده که این میزان نسبت به نرخ اجاره‌بهای ۳۴هزار و ۳۰۶ تومانی زمستان ۱۳۹۷، رشد ۴۷/۹ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است طی دو سال اخیر بازار مسکن در کشورمان شاهد بیشترین افزایش قیمت‌ها بوده و در تغییرات قیمت رکورد ۲۸ سال اخیر را شکسته است.