آخرین خبر/ چند روزی است که رسانه های معاند شایعه گرانی گازوئیل را مطرح میکردند که امروز وزیر نفت قویاً به آن واکنش نشان داد.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید