آخرین خبر/ دادگاهی در فرانسه «حصه بنت سلمان بن عبدالعزیز» دختر «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی را به خاطر اتهاماتی از جمله اقدامات خشونت آمیز، سرقت یک دستگاه تلفن همراه و همدستی در زندانی کردن یک تکنسین تاسیسات مصری در منزل خود، محاکمه کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید