آخرین خبر/ رجب صفروف، معاون هیات وزارت خارجه روسیه: در مذاکرات قزاقستان در سال های 1996: ما تعجب کردیم که ایران درحالیکه حق تاریخی اش بود، خودش از سهم ۵۰٪ به ۲۰٪ در دریای خزر کوتاه آمد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید