آخرین خبر/ صبح تون بخیر عزیزان. با کاری دل نشین و دل نواز با صدای صدیق تعریف در خدمت شما هستیم. تصنیف مشهور نرگس مست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید