آخرین خبر/ خالو قنبر آهنگساز و نوازنده این قطعه است. وی آهنگساز، خواننده و نوازنده نی جفتی است. موسیقی ستنتی جنوب مدیون خالو قنبر است. شیوه نوازندگی وی جزو فهرست میراث معنوی ایران ثبت شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید