آخرین خبر/ میثم ابراهیمی با قطعه ای جدید برای مخاطبانش دوباره از راه رسید. جان جان را بشنوید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید