آخرین خبر/ مهدی احمدوند با انتشار این ویدئو نسبت به طرفدارانش ابراز دلتنگی کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید