آخرین خبر/متن موزیک دلباخته با صدای از گروه سون:
حالت چشمات تو آخرین لحظه چیزی به من حالی نکرد
کی شبیه تو بگو به من منو اول بکش بعد دل بکن دل بکن
دلباختم این حس لعنتی داره میکشتم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید