آخرین خبر/ دیوونم کردی
خواننده: فرهاد فروتنی
مدیر هنری: میلاد ترابی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید