آخرین خبر/ با اینکه کم فروغ تراز گذشته است اما قبول دارید هنوزهم حنجره طلایی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید