آخرین خبر/ متن آهنگ رنگ سال سینا شعبانخانی:
هرنفس موتو چشمو ابروتو فرفری موتو دوست دارم
رنگ چشماتو که رنگ ساله
وای چه با حاله دوست دارم فکر میکردی اینقدر عاشقت بشم
اینجوری بد بی حد عاشقت بشم از ته دل ای جان میخندی و من
هی از اول باید عاشقت بشم اینجوری نمیشه مال منی اما
یک شهر حواسش به تو پرته سر تو با دنیا در میوفته قلبم
اگه اینجوری عاشق بشی شرطه اینجوری نمیشه مال منی اما
یک شهر حواسش به تو پرته سر تو با دنیا در میوفته قلبم
اگه اینجوری عاشق بشی شرطه
رنگ سال سینا شعبانخانی
فکر میکردی اینقدر عاشقت بشم
اینجوری بد بی حد عاشقت بشم از ته دل ای جان میخندی و من
هی از اول باید عاشقت بشم اینجوری نمیشه مال منی اما
یک شهر حواسش به تو پرته سر تو با دنیا در میوفته قلبم
اگه اینجوری عاشق بشی شرطه اینجوری نمیشه مال منی اما
یک شهر حواسش به تو پرته سر تو با دنیا در میوفته قلبم
اگه اینجوری عاشق بشی شرطه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید