آخرین خبر/ قسمتی از متن :

!!! من روحمو از تن جدا کردم ♫♪♭

!!! تا روح تو توی تنم جا شه ♫♪♭

!!! من غیر ممکن هارو میشناسم ♫♪♭


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید