آخرین خبر/ متن آهنگ مسیر از امیر عظیمی

بیا چند قدم این مسیرو بریم یه

جورایی مثله همیم هر دومون

اگه رو زمین جا نداریم ولی

میشه پر کشید تا دله آسمون

بیا چند قدم این مسیرو بریم این

احساس برای تو کافی نبود

چقدر باید این حسو اقرار کرد


دیگه فرصته اعترافی نبود

بیا چند قدم این مسیرو بریم این

احساس برای تو کافی نبود

چقدر باید این حسو اقرار کرد

دیگه فرصته اعترافی نبود

نگاه کن چه عطری نشسته هنوز

رو دیوارایی که به ما زل زدن

چه حسه قشنگی داره زندگی

تو شهری که قلبا به هم پل زدن

بیا شهرو با عشق بیدار

کن مثه اوجه روزای خاکستری

یکی اونوره مرز ایستاده بود

که خالی کنی و بذاری بری

بیا چند قدم این مسیرو بریم این

احساس برای تو کافی نبود

چقدر باید این حسو اقرار کرد

دیگه فرصته اعترافی نبود


بیا چند قدم این مسیرو بریم

این احساس برای تو کافی نبود

چقدر باید این حسو اقرار کرد

دیگه فرصته اعترافی نبود

چقدر باید این حسو اقرار کرد

دیگه فرصته اعترافی نبود

بیا چند قدم این مسیرو بریم

این احساس برای تو کافی نبود

چقدر باید این حسو اقرار کرد

دیگه فرصته اعترافی نبود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر