آخرین خبر/ پازل بند و آصف آریا یک کار مشترک به نام «هزارو یک شب» منتشر کردند که شما مخاطبان خوب موسیقی آخرین خبر را دعوت به شنیدن آن میکنیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید