شبکه نسیم/ «خونه‌ای پر از عشق» را با اجرای قاسم افشار تماشا کنید.