آخرین خبر/ اجرای قطعه عشق 15 سالگی رضا یزدانی در برنامه دورهمی