آخرین خبر/ نظر کاوه آفاق درباره حضورش در «لامینور»، فیلم جدید داریوش مهرجویی و مقایسه ناخواسته با «سنتوری»
گفت و گوی زنده اینستاگرامی بهمن بابازاده و کاوه آفاق
از صفحه اینستاگرام بهمن بابازاده