آخرین خبر/ قطعه《عقرب زلف کجت》

خواننده: ایرج بسطامی
آهنگساز: علی اکبر شیدا

عقرب زلف کجت با قمر قرینه
تا قمر درعقربه کار ما چنینه