آخرین خبر/ آواز «شور» و تصنیف «نرگس مست»

با صدای سالار عقیلی و نوازندگی حریر شریعت زاده

فریاد از آن نرگس مستی که تو داری
آه از دل بیگانه پرستی که تو داری
میرزا محمد کسکنی