آخرین خبر/ قطعه شاد «روسری آبی» با صدای علی زندوکیلی را بشنوید و لذت ببرید.