آخرین خبر/ آهنگ «تو هم تایید کن» را از امیر تاجیک بشنوید.