آخرین خبر/ «بى من مرو»

خوش خرامان مى روى اى جان جان بى من مرو
مولانا
خواننده: حسام الدین سراج
آلبوم: خوشا سرو