آخرین خبر/ تصنیف «ترک عشق»
خواننده، آهنگساز: شهرام ناظری
تنظیم: اردوان کامکار

من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم
صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم
حافظ