آخرین خبر/ تصنیف «لا اله الا هو»
کنسرت گروه موسیقی روحتاف تالار وحدت
سال 1391
سرپرست: آرش شهریاری
هم خوانان: حوروش خلیلی، مهسازمانیان، آرزو آذری